Activități 2001-2004

Asociaţia Oamenilor de Afaceri „PRO INVEST” a fost înființată în anul 2001 (octombrie) și și-a început efectiv activitatea în ianuarie 2002. Asociația este una patronală multisectorială, nonguvernamentală și apolitică.

Încă de la începutul activității, asociația a dezvoltat şi promovat în România două concepte şi anume cele de „advocacy” şi de „lobby”. În acest sens, organizația a beneficiat de sprijin logistic printr-un program de asistenţă al „CIPE” (Center for International Private Enterprise) organism afiliat Camerei de Comerţ a SUA şi finanţat de USAID (United States Agency for International Development). Un prim pas al acestei colaborări l-a constituit prezenţa la Braşov în a doua jumătate a lunii februarie 2002 pe parcursul a 10 zile a domnului Frank William Dressler (cu o experienţă de 36 de ani în domeniul organizării şi funcţionării asociaţiilor de afaceri implementând în C.S.I. sistemul de funcţionare şi relaţionare al Camerelor de Comerţ), perioadă în care s-a realizat un schimb de experienţă privind modalităţile de atingere a obiectivelor propuse. Au avut loc întâlniri la Braşov cu membrii asociaţiei cât şi la Bran cu factorii de decizie locali şi micii investitori din zonă. În viitor vor urma şi alte colaborări privind asistenţa din partea unor consultanţi specializaţi pe diverse sectoare de activitate (turism, servicii, I.T., industrie).

În aceeaşi perioadă a avut loc şi lansarea oficială a asociaţiei care s-a desfăşurat la Salonul Albastru din cadrul Complexului hotelier ARO PALACE în data de 5 martie 2002, lansare care s-a bucurat de prezenţa majorităţii reprezentanţilor mass-media, fiind reflectată generos atât la nivel regional cât şi la nivel naţional. În data de 8 martie 2002 a fost organizată o recepțiela care a participat şi invitatul american, ocazie în care i-a fost acordat titlul de Membru de Onoare al asociaţiei.

De asemenea menţionăm şi buna colaborare cu Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperaţiei începută în luna ianuarie 2002 şi concretizată în furnizarea unui prime centralizări a surselor active de finanţare din România (rambursabile şi nerambursabile) pentru anul 2002 - 2003, a Ghidului de Proprietate Intelectuală cât şi a Ghidului pentru Tinerii Întreprinzători. Privitor la colaborările externe ale asociaţiei au fost stabilite contacte cu asociaţii similare din Belgia, Danemarca şi Turcia urmând ca în acest an să fie semnate protocoalele bilaterale de colaborare în vederea identificării oportunităţilor de investiţii în România şi prezentarea acestora în cadrul misiunilor economice comune.

Asociaţia Oamenilor de Afaceri „PRO INVEST” a fost reprezentată în perioada 1-3 aprilie 2002 la Bucureşti la manifestarea intitulată „Zile de Lobby” care a reunit peste 100 de reprezentanţi ai asociaţiilor de afaceri din toată ţara. Organizată de CIPE (Center for International Private Enterprises), Camera de Comerţ a SUA şi finanţată de USAID (United States Agency for International Development) sub egida Campaniei UŞI DESCHISE, acţiunea a avut drept scop prezentarea problemelor de ordin fiscal sau de legislaţie specifică mediului de afaceri şi obţinerea de soluţii viabile la acestea. În cele două zile de lobby efectiv au fost realizate întâlniri la ministerele de resort, la Ministerul Finanţelor, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperaţiei, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale cât şi la Comisiile Parlamentare de interes din Camera Deputaţilor şi din Senatul României. Întâlnirile au vizat discuţiile directe cu Miniştri și Ministri-Secretari de Stat, parlamentari, preşedinţi şi vicepreşedinţi de comisii, directori generali ai ministerelor şi alţi factori decizionali din cadrul acestora. În multe dintre locurile menţionate receptivitatea a fost maximă oferindu-se soluţii clare de rezolvare a problemelor ridicate, în special în cadrul ministerelor. Această acţiune este doar un început şi se doreşte a fi permanentizată iar activitatea de lobby să fie dezvoltată de fiecare asociaţie de afaceri în parte atât la nivel local și regional cât şi la nivel naţional.

În perioada 10-15 iunie 2002 a fost realizată o campanie în forţă de advocacy fiind trimise peste 1.200 de chestionare în ideea identificării problemelor cu care se confruntă I.M.M.-urile, realizându-se o bază de date cu aceste problematici ale I.M.M.-urilor din judeţele Braşov, Constanţa şi Municipiul Bucureşti.

În data de 22 iunie 2002 a avut loc la INTERNATIONAL TRADE CENTER Braşov Adunarea Generală a Asociaţiei Oamenilor de Afaceri „PRO INVEST”. La aceasta au participat în calitate de invitaţi domnul Bogdan Serban - Directorul filialei România a LITEXCO GROUP BUCHAREST, unul dintre cele mai puternice grupuri de investiţii internaţionale şi totodata unul dintre cei mai mari francizori europeni, domnul Mihai Veştea-Primarul Oraşului Predeal, domnul Dumitru Reit-Primarul Comunei Bran şi domnul George Soiu-Primarul Oraşului Râşnov. În cadrul A.G.A. au fost dezbătute proiectele asociaţiei, activitatea acesteia cât şi proiectele comune care urmează a fi dezvoltate împreună cu instituţiile reprezentate. A avut loc de asemenea o prezentare a oportunităţilor de investiţii în asociere şi a celor in sistem de franciză, prezentare realizată de către LITEXCO GROUP. A fost modificată şi componenţa Consiliului de Administraţie conform statutului fiind mărit numărul de membrii de la 5 la 7. În final a fost semnat protocolul de colaborare cu primăriile invitate în vederea susţinerii zonelor respective şi a sprijinirii de proiecte comune orientate spre dezvoltarea turismului (Parc de turism şi agrement în zona Râşnov- Bran).

În ceea ce priveşte activitatea mediatică a asociaţiei, au fost organizate până în prezent 43 de conferinţe de presă, au apărut peste 120 de articole în presa centrală şi cea locală, au fost acordate 68 de interviuri la televiziune şi radio.

În luna decembrie 2003 Asociaţia Oamenilor de Afaceri „PRO INVEST” a acordat Premiul de Excelenţă doamnei Carmen-Ioana Berghea, pilot de curse, pentru reuşita într-un domeniu specific masculin, placheta fiind înmânată în cadrul Premiilor FEMINA V.I.P. organizate de către Asociaţia Femeilor Manager din Braşov. Manifestarea amintită a beneficiat şi de parteneriatul Asociaţiei Oamenilor de Afaceri „PRO INVEST”. În ceea ce priveşte activitatea Consiliului de Administraţie, acesta a avut peste 70 de întruniri în cei trei ani de activitate, întâlnirile membrilor asociaţiei realizându-se cu 32 de ocazii, una dintre acestea fiind întâlnirea anuală desfăşurată în data de 14 iunie 2004 în cadrul căreia a participat ca invitat şi domnul Mark T. McCord, directorul CIPE România. Alături de aspectele legate de organizarea internă, raportul de activitate şi cel financiar, a fost aprobat un proiect major pe care asociaţia îl va derula în perioada septembrie 2004 - mai 2005. Acesta se referă la sprijinirea tinerilor întreprinzători studenţi care vor beneficia din partea asociaţiei de asistenţă gratuită în cadrul căreia va avea loc un transfer de experienţă în ceea ce priveşte administrarea afacerii, relaţia cu administraţia locală, PR, comunicare şi promovarea afacerii. În urma discuţiilor purtate cu conducerile Universităţii “TRANSILVANIA” şi Universităţii “GEORGE BARIŢIU” se vor organiza serii de training cu aplicaţii practice atât la sediul asociaţiei cât şi în timpul seminariilor din perioada de studiu. De asemenea se oferă şi posibilitatea studenţilor de a face practică în cadrul firmelor membre ale Asociaţiei Oamenilor de Afaceri “PRO INVEST”.

În cursul anului 2004 au avut loc o serie de contacte cu reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi multi-sectoriale din România în vederea coordonării activităţilor de lobby care s-au desfăşurat sub egida Academiei de Advocacy la care este afiliată şi A.O.A. PRO INVEST, acţiuni care au vizat modificarea Codului Fiscal şi a Codului Muncii, cea din urmă aflându-se în derulare şi în anul 2005.

Asociația Oamenilor de Afaceri ”PRO INVEST” a participat la prima ediție a Târgului Național pentru IMM-uri desfășurată la Brașov, standul acesteia fiind vizitat de peste 250 de agenți economici din județele Brașov, Covasna și Mureș.

În data de 29 octombrie 2004 a fost organizat la Braşov în colaborare cu Agenţia Naţională SAPARD ŞI CONSILIUL JUDEŢEAN Braşov, seminarul cu tema “Programul SAPARD – finanţări nerambursabile pentru dezvoltarea afacerilor din mediul rural”. Seminarul s-a bucurat de o largă audienţă în rândul oamenilor de afaceri din judeţele Braşov, Covasna, Mureş şi Constanţa, participând peste 120 de reprezentanţi ai agenţilor economici interesaţi de această alternativă de finanţare a afacerilor noi sau de re-finanţare a afacerilor aflate în derulare.