Activități 2005-2009

Anul 2005 a debutat cu Seminarul organizat în colaborare cu ProCredit Bank intitulat “Microcreditarea – soluţia afacerilor mici şi mijlocii” care a avut drept target agenţii economici din zona Făgăraş. Acest seminar este primul dintr-un ansamblu de 6 care se vor desfăşura în judeţele Braşov, Covasna şi Mureş sub egida asociaţiei.

De asemenea discuţiile demarate cu CHF ROMÂNIA – organizaţie de microcreditare americană finaţată de USAID - privind preluarea reprezentanţei pentru judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Argeş, Prahova şi Constanţa sunt avansate, urmând ca în cursul lunii septembrie să se demareze activitatea de promovare a serviciilor şi activitatea efectivă de atragere a potenţialilor beneficiari.

Au fost organizate două adunări generale – cea ordinară și cea extraordinară, fiind invitațe instituții bancare – ProCredit BANK și alte organizații – KOMPASS România pentru a prezenta membrilor noi oportunități de finanțare și promovare. De asemenea a fost organizat și un seminar de informare privind fondurile guvernamentale și europene nerambursabile aflate la dispoziția agenților economici.

În anul 2005 au fost accesate fonduri nerambursabile de către 35% dintre membrii asociației, totalizând peste 250.000,00 EUR.

De asemenea A.O.A. ”PRO INVEST” a organizat în colaborare cu C.C.I. Brașov sub egida Guvernului României, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și cu finanțarea A.N.I.M.M.C., a doua ediție a Târgului Național pentru IMM-uri care s-a desfășurat în perioada 29 – 30 septembrie 2005 la International Trade Center și care a reunit serviciile descentralizate de larg interes pentru mediul de afaceri, asociații patronale și profesionale, instituții bancare și de garantare dar și agenți economici. Anul 2005 a însemnat și continuarea colaborării cu Asociația Internaționala a Studenților din Economie și Management (AIESEC) prin livrarea de cursuri prin lectori care fac parte din asociație, în scopul traducerii în practică a cunoștințelor teoretice dobândite în anii de studio de către studenți.