Activități 2010
În primele luni ale anului 2010, Asociația Oamenilor de Afaceri ”PRO INVEST” a fost reprezentată la diferite manifestări cum ar fi:
  • Sesiunea de consultari organizata de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in cadrul proiectului "Simplificarea procedurilor administrative pentru IMM prin introducerea de birouri unice One Stop Shop" – martie 2010;
  • Seminarul ”Femeia Manager” – Program finanțat de către A.I.P.P.I.M.M. – aprilie 2010, unde reprezentanții asociației au prezentat exemple de success și modalități de finanțare a unui START-up;
  • Sesiunea de discuții ”Preocupări privind situația economic a Regiunii CENTRU în contextual dezvoltării durabile” – aprilie 2010;
  • Întâlnirile de lucru ale Asociaţiei Regionale de Sprijinire a Mediului de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă – ARMADA – aprilie, iunie 2010;
  • Prelegerea și masa rotundă "Drumul spre insolvență - procedura concordatului preventiv" - mai 2010;
  • Youth Development Project (YDP) organizat de către AIESEC unde a fost ținut Cursul ”Effective Communication Skills” – mai 2010;
  • Întâlnire de lucru cu reprezentanții Institutului de Politici Publice la sediul din Brașov al asociației privind Legea care reglementează organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate și potențialul impact pe care aceasta le va avea în planul transparenței și a responsabilității aleșilor și demnitarilor din administrația centrală și locală – iunie 2010;
  • Proiectul "Promovarea conceptelor de responsabilitate a intreprinderilor - PRO.CON" – septembrie 2010;
  • Seminarul ”Energia – un pariu pentru România” organizat de către Camera de Comerț Româno-Franceză și Ambasada Franței la București – octombrie 2010.

În luna martie 2010 a fost semnat la Brașov, Protocolul de Colaborare cu Oficiul Teritorial pentru IMM-uri, în prezența Secretarului de Stat al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri Doamna Irinel HRISTU și a Președintelui A.I.P.P.I.M.M. Domnul Cristian HAIDUC.

De asemenea A.O.A. ”PRO INVEST” a fost partener în luna aprilie 2010 al Conferinței Regionale AGORA (fostă SOLEPAD) în cadrul căreia au fost prezentate două alocuțiuni legate de modul în care companiile care lucrează în domeniul IT pot să se dezvolte și să devină mai competitive pe piața de profil.

În baza parteneriatului activ pe care asociația îl are cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, o delegație din partea acesteia a fost invitată să participe la Forumul Național al IMM-urilor care s-a desfășurat la Palatul Parlamentului din București în data de 27 mai în contextul Săptămânii Europene a IMM-urilor.

În perioada 28 – 30 mai 2010, în cadrul Complexului ”Grand Hotel Perla Ciucașului” a avut loc Adunarea Generală Anuală a asociației, în cadrul căreia au fost prezentate și aprobate Raportul de activitate pentru anul 2010, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul în curs și Planul de Activități pentru anul 2010. De asemenea s-au desfășurat și alegerile pentru presedinția asociației, domnul Ciprian B. VIȘAN fiind reconfirmat în această calitate cu unanimitate de voturi. La întâlnire a fost prezent în calitate de invitat domnul Dan BORDEI – Director al OTIMM Brașov, ocazie cu care a fost ratificat și Protocolul de Colaborare încheiat cu această instituție, discutându-se oportunitățile de finanțare pentru anul în curs destinate IMM-urilor.

În data de 28 iunie 2010 a avut loc semnarea Protocolului de Colaborare încheiat cu Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov în cadrul întâlnirii de lucru ARMADA, găzduită de către Rectoratul Universității TRANSILVANIA Brașov.

În data de 7 octombrie 2010 a avut loc semnarea Protocolului de Colaborare încheiat cu Asociația Oamenilor de Afaceri din România (A.O.A.R.) care s-a desfășurat la Sala ”Concerto” din cadrul Hotelului ”INTERCONTINENTAL” București, moment urmat de o conferință de presă în care s-a marcat realizarea coalizării asociațiilor de afaceri în vederea reprezentării unitare a mediului de afaceri în relația cu instituțiile statului și cele internaționale. Semnarea protocolului a fost reflectată în presa scrisă centrală cât și în cadrul jurnalelor televiziunilor naționale de știri.

În perioada 7-8 octombrie Asociația Oamenilor de Afaceri ”PRO INVEST” a fost reprezentată în cadrul Forumului Economic anual al Institutului ASPEN România. La eveniment au participat prestigioase personalități ale lumii economice europene și internaționale, audiența fiind constituită din ambasadori acreditați la București și reprezentanți ai mediului de afaceri.

În luna noiembrie 2010 Asociația Oamenilor de Afaceri ”PRO INVEST” a fost reprezentată în cadrul TÂRGULUI BANCAR organizat de către Revista ”ECONOMISTUL” sub egida Băncii Naționale a României și a Asociației Române a Băncilor. În cadrul Programului de perfecționare managerială a membrilor asociației, Președintele acesteia a participat în perioada 21-26 noiembrie 2011 la Cursul de Responsabilitate Socială a Întreprinderilor organizat în cadrul unui proiect cu finanțare europeană realizat în parteneriat de către CCIB, ASRO, SIVECO și Camporlecchio Educational Italia, curs care va fi reluat în asociație în prima parte a anului 2011. De asemenea s-a participat la mesa rotundă intitulată ”Moderinizarea administrației publice prin transparența veniturilor și cheltuielilor locale” organizată de către Institutul de Politici Publice București (Sinaia – Hotel ”International”). La finalul lunii noiembrie, membrii Consiliului Director al asociației alături de alți membrii și parteneri, au participat la Seminarul ”Accesarea fondurilor europene – soluții de accelerare a atragerii în economia României” organizat de către Revista ”ECONOMISTUL” și Banca Națională a României la sediul B.N.R., eveniment care a fost reflectat pe larg în mass-media națională.

Luna decembrie a fost marcată de o accentuată prezență în mass-media națională și regională, exprimându-se puncte de vedere în special legate de dezvoltarea mediului de afaceri și perspectivele pentru anul 2011 – 2012 (The Money Channel, The Wall-street, Capital.ro, Transilvania Expres, Economistul).