Pe parcursul anului 2011, Asociația Oamenilor de Afaceri ”PRO INVEST” a organizat sau a fost reprezentată la diferite manifestări cum ar fi:
 • Lansarea Proiectului ComHigh Tech realizat în colaborare de către Universitățile Politehnice din București și Timișoare, Universitățile Tehnice din Cluj Napoca și Iași, IPA S.A. și Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, având drept scop crearea unei rețele durabile de centre de formare profesională la nivel național;
 • Sesiunea de consultari organizată de către Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov având drept scop elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a zonei metropolitane Brașov;
 • Cursul ”Introducere în procesul de elaborare a politicilor publice” organizat de către Institutul de Politici Publice București;
 • Conferința de lansare a Proiectului intitulat ”Dezvoltare antreprenorială prin coaching” implementat de către Guvernul României – Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin A.J.O.F.M. Brașov și Actual Consulting SRL;
 • Semnarea Protocolului de Colaborare cu Fondul de Garantare a Creditului Rural (F.G.C.R.);
 • Inițierea contactelor în vederea semnării de Protocoale de Colaborare cu F.N.G.C.I.M.M., A.S.R.O., F.R.C.G. și publicația ”ECONOMISTUL”;
 • Transmiterea solicitărilor în baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Justiției și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 • Conferința ”Bursa de Valori București – Alternativă de finanțare pentru companiile românești”;
 • Conferința ”IT&C în realizarea unui management eficient”;
 • Conferința “Soluții pentru dezvoltarea IMM-urilor Brașov 2011” – organizată în parteneriat cu AGORA Media Group;
 • Conferința ”Oportunități de afaceri în noul context politico-economic din Republica Tunisiană”;
 • Întâlnirea grupului de lucru pe domeniul economic, în vederea realizării strategiei de dezvoltare durabilă pentru Zona Metropolitană Brașov;
 • Conferința ”Piețele țărilor emergente – Belarus, Croația, Kazahstan, Lithuania, Republica Moldova, Federația Rusă, Serbia și Ucraina”;
 • Seminarul ”IMM – FOCUS REGIONAL”;
 • Adunarea Generală Anuală Ordinară care s-a desfășurat în perioada 8-10 aprilie 2011 la Complexul Turistic ”Cheile Grădiștei” Fundata în cadrul căreia, pe lângă activitățile obișnuite de prezentare și aprobare a Raportului de activitate și a Raportului Cenzorului privind activitatea financiară din anul 2010, au avut loc alegeri pentru Consiliul Director, toți membrii acestuia fiind reconfirmați în funcție, au fost primiții noii membri, au avut loc prezentări de servicii pentru IMM-uri susținute de către Banca ”TRANSILVANIA” și F.G.C.I.M.M. respectiv au fost ratificate Protocoalele de Colaborare cu FNGCIMM, FGCR, Publicația săptămânală ”ECONOMISTUL”;
 • Conferința ”Oportunități de finanțare pentru medicii dentiști – Fonduri Europene și Credite Bancare” organizată de către A.O.A. ”PRO INVEST” și Fundația ”STAFF-DENT” în data de 19 aprilie 2011 la International Trade Center Brașov cu participarea B.R.D.-G.S.G., 2NET Computer, BSI Certification și IT&T Consulting, la care au participat peste 120 de medici dentiști din județul Brașov;
 • Seminarul „Soluții pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene” organizat la București de către publicația ”ECONOMISTUL” în colaborare cu EXIMBANK și F.R.C.G.;
 • Seminarul „Soluții pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene” organizat la Brașov de către A.O.A. ”PRO INVEST” în colaborare cu publicația ”ECONOMISTUL” sub egida Băncii Naționale a României;
 • Întâlnirea grupului de lucru pe domeniul economic, în vederea definitivării strategiei de dezvoltare durabilă pentru Zona Metropolitană Brașov;
 • Întâlnirea trimestrială a Board of Advisory AIESEC Brașov;
 • Întâlniri de lucru cu reprezentanții principalelor confederații sindicale privind analiza oportunităților de colaborare;
 • Conferința Națională a P.N.D.R. privind programele de finanțare destinate dezvoltării mediului rural;
 • Semnarea Protocolului de Colaborare cu Rețeaua Socială RSC – JCI;
 • Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor A.O.A. ”PRO INVEST” în data de 8 Octombrie 2011 în cadrul Complexului Turistic TOPAZ Brașov-Dâmbul Morii în cadrul căreia au avut loc prezentări de servicii pentru IMM-uri susținute de către Fondul de Garantare a Creditului Rural (F.G.C.R.), PATRIA CREDIT IFN, Revista ”ECONOMISTUL”, Seminarii On-line și O.T.I.M.M. Brașov; cu această ocazie au fost înmânate Diploma de Excelență pentru publicația ”ECONOMISTUL” care marchează colaborarea de excepție dintre cele două organizații și a fost primită Diploma de Excelență din partea Asociației Oamenilor de Afaceri din România (A.O.A.R.) pentru cei 10 ani de activitate;
 • Conferința IMM ”Dezvoltare prin inovare – perspective internaționale” – București, Institutul Bancar Român (12 octombrie 2011);
 • Conferința ”Depășirea impasului în accesarea fondurilor europene – Probleme și soluții” – București (19 octombrie 2011);
 • Conferința ”Medierea – eleganță și consens în afaceri” – Brașov (21 octombrie 2011);
 • Au fost transmise intențiile de colaborare în vederea prezentării de soluții viabile pentru deblocarea accesării și absorbției fondurilor europene către toate partidele politice reprezentate în Parlamentul României (P.D.L., P.S.D., P.N.L., P.C., U.D.M.R, U.N.P.R.) și către toate instituțiile implicate (Guvernul României – Primului-Ministru, Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului); Conferința ”Finanțarea proiectelor de energie regenerabilă” – București, Ambasada Austriei (17 noiembrie 2011);
 • În cadrul evenimentului aniversar ”PRO INVEST – 10 ANI”, a fost organizată în data de 8 decembrie 2011 Conferința Regională ”Finanțarea IMM-urilor din mediul urban și rural în anul 2012” în parteneriat strategic cu EXIMBANK România și Fondul Român de Contragarantare având ca partener HEAT-X Brașov, eveniment care s-a bucurat de o largă audiență în rândul reprezentanților IMM-urilor. Conferința a încheiat seria manifestărilor aflate sub care a mai cuprins o recepție desfășurată la CETATEA Brașov în cadrul căreia au fost acordate Diplome de Excelență partenerilor asociației dar și Premii de Excelență membrilor acesteia.