În perioada ianuarie - decembrie 2012, Asociația Oamenilor de Afaceri ”PRO INVEST” a organizat sau a fost reprezentată la diferite manifestări cum ar fi:
 • Conferința Regională a Programului Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice” organizată de către Autoritatea de Management pentru POS CCE – Brașov (17 ianuarie 2012);
 • Conferința INFODAY dedicată lansării Programului ”Poli de Competitivitate” organizată de către Autoritatea de Management pentru POS CCE – București (07 februarie 2012);
 • Sesiunea de instruire în activități de advocacy organizată de către Academia de Advocacy din Timișoara – Sibiu (12-17 februarie 2012);
 • A fost demarată o campanie de solicitare de informații în baza Legilor 544/2001 (liberul acces la informațiile de interes public) și 52/2003 (transparența decizională în administrația publică) referitoare la proiectele care urmează să fie demarcate la nivel local/regional în vederea organizării unei potențiale audieri publice (cerință a programului de instruire);
 • Adunarea Generală Anuală Ordinară care s-a desfășurat în data de 31 martie 2012 la Complexul Turistic TOPAZ Brașov-Dâmbul Morii în cadrul căreia, pe lângă activitățile obișnuite de prezentare și aprobare a Raportului de activitate și a celui financiar pentru anul 2011, au fost aprobate Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012, respectiv Planul de Activități; au fost primiți noii membri, au avut loc prezentări de servicii pentru IMM-uri susținute de către reprezentanții EximBank România și O.T.I.M.M.C.;
 • Au fost transmise intențiile de colaborare în vederea prezentării de soluții viabile pentru deblocarea accesării și absorbției fondurilor europene către toate partidele politice reprezentate în Parlamentul României (P.D.L., P.S.D., P.N.L., P.C., U.D.M.R, U.N.P.R.) și către toate instituțiile implicate (Guvernul României – Primului-Ministru, Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri);
 • Lansarea Centrului de Informare pentru Instrumente Structurale organizată la Brașov de către Ministerul Afacerilor Europene (6 aprilie 2012);
 • Dezbaterea ”Transparența, Eficacitatea și Credibilitatea procesului de achiziții publice” organizată de către Institutul de Politici Publice la București (InterContinental, 10 aprilie 2012);
 • Conferința de finalizare a proiectului finanțat prin POSDRU ”Creșterea gradului de ocupare a șomerilor din Regiunea București-Ilfov printr-un program integrat de consiliere și formare profesională în domeniul IT” (București, 19 aprilie 2012);
 • Sesiunea de instruire în activități de lobby organizată de către Academia de Advocacy din Timișoara – Sinaia (13-19 mai 2012);
 • Sesiunea de instruire în activități de advocacy organizată de către Academia de Advocacy din Timișoara – Pitești (20-26 mai 2012);
 • Aprobarea aderării la Coaliția 52 – www.advocacy.ro;
 • Organizarea Mesei Rotunde intitulată ”BRAȘOVUL – ÎNCOTRO?” sub egida Coaliției 52 la care au fost invitați Candidații la Primăria Municipiului Brașov și la Președinția Consiliului Județean Brașov.
 • Au fost emise Comunicate de Presă referitoare la cele mai recente modificări ale legislației fiscale din România cu impact direct asupra IMM-urilor (mai – august);
 • Participări în diferite grupuri de lucru în vederea creării unei strategii viabile și coerente pentru perioada de programare 2014 – 2020 (iunie – august);
 • Participare la Conferinţa de închidere a Proiectului "Mediere proactivă în Sud-Est - Drumul cel mai scurt din şomaj către un loc de muncă" – Constanța (august);
 • A fost emis un Comunicat de presă privitor la situația ingrijorătoare a beneficiarilor de proiecte cu finanțare europeană;
 • A fost organizată o conferință de presă cu tema ”Efectele blocării fondurilor europene – cine pierde în realitate?” – 11 Octombrie 2012, Brașov, Complexul ARO PALACE; reflectarea conferinței s-a făcut atât la nivel local, regional cât și național prin agențiile de presă și corespondenții regionali;
 • În perioada 12-15 octombrie a fost oraganizată o misiune economică în Cehia la Praga unde au fost explorate oportunitățile de colaborare ale firmelor românești cu cele din Cehia, în principal în domeniul turismului și al activităților productive;
 • Participare la întâlnirea cu primarii și președinții de Raioane din Republica Moldova care au efectuat o vizită de lucru în județul Brașov (27 octombrie 2012);
 • Participare la Grupul de lucru pentru pregătirea portofoliului regional de proiecte pentru perioada 2014 – 2020 (30 octombrie 2012);
 • A fost emis un Comunicat de presă privitor la situația ingrijorătoare a beneficiarilor de proiecte cu finanțare europeană;
 • Participare și susținere de discurs la Școala de vară a mediatorilor 2012 organizată de către Asociația Mediatorilor Autorizați AMA Brașov (6 octombrie 2012);
 • A fost organizată o conferință de presă cu tema ”Efectele blocării fondurilor europene – cine pierde în realitate?” – 11 Octombrie 2012, Brașov, Complexul ARO PALACE; reflectarea conferinței s-a făcut atât la nivel local, regional cât și național prin agențiile de presă și corespondenții regionali;
 • În perioada 12-15 octombrie a fost organizată o misiune economică în Cehia la Praga și Karlovy-Vary unde au fost explorate oportunitățile de colaborare ale firmelor românești cu cele din Cehia, în principal în domeniul turismului și al serviciilor;
 • Participare la întâlnirea cu primarii și președinții de Raioane din Republica Moldova care au efectuat o vizită de lucru în județul Brașov (27 octombrie 2012);
 • Participare la Grupul de lucru pentru pregătirea portofoliului regional de proiecte pentru perioada 2014 – 2020 (30 octombrie 2012);
 • A fost realizată în perioada 27-28 noiembrie 2012 Masa Rotundă cu tema “România – încotro?” la care au fost invitați să participle toți candidații la Alegerile Parlamentare. Evenimentul a fost mediatizat atât în presa locală și regională cât și pe plan național prin intermediul agențiilor de presă;
 • În perioada ianuarie – decembrie 2012 au fost realizate 3 evenimente publice (Mese Rotunde și conferințe de presă), au fost scrise în numele asociației 12 editoriale, au apărut 14 materiale de presă, au fost acordate 11 interviuri, au fost emise 8 communicate de presa iar evenimentele organizate de către A.O.A. ”PRO INVEST” au fost reflectate în peste 34 de articole de presă în mass media locală, regională și cea națională (prin intermediul agențiilor de presă și al corespondenților locali).