În perioada ianuarie - decembrie 2013, Asociația Oamenilor de Afaceri "PRO INVEST" a organizat sau a fost reprezentată la diferite manifestări sau acțiuni după cum urmează:
 • Au fost transmise intențiile de colaborare și parteneriat în vederea prezentării de soluții viabile pentru deblocarea accesării și absorbției fondurilor europene și de dezvoltare a mediului de afaceri către toate instituțiile implicate (Guvernul României – Primului-Ministru, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Societatea Informațională și Ministerul Mediului);
 • Forumul – dezbatere ACADEMICA BNR organizat de către Banca Națională a României cu participarea Guvernatorului BNR E.S. Academician Mugur ISĂRESCU – Brașov (11 februarie 2013);
 • În data de 25 februarie 2013 la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a avut loc o întâlnire de lucru tete-a-tete la inițiativa Viceprim-ministrului Liviu DRAGNEA și în prezența Domnilor Gabriel FRIPTU - Director General al Direcției pentru Programe Europene și Cătălin SURDEANU – Director General Adjunct AM POR (Programul Operațional Regional). Au fost abordate următoarele teme de interes: Colaborarea bilaterală directă dintre A.O.A. "PRO INVEST" și M.D.R.A.P. în ceea ce privește strategia de regionalizare a României și modalitatea de concretizare practică a atragerii de Fonduri Europene de către structurile regionale; implicarea directă și activă în elaborarea strategiei de accesare a Fondurilor Europene pentru perioada 2014-2020 (modificarea din rambursarea cheltuielilor în decontarea acestora, simplificarea procedurilor de depunere a proiectelor, modalitatea de co-finanțare privată a cheltuielilor proiectelor etc.). La această întâlnire au participat din partea A.O.A. "PRO INVEST": Vlad Mihai FILIMON – Vicepreședinte, Iulian P. HOJU – Vicepreședinte si Ciprian B. VIȘAN – Președinte;
 • Conferința „Măsurile propuse de Parlamentul European pentru redresarea economică la nivel european și strategia Europa 2020", organizată de către Biroul de Informare în România al Parlamentului European – Brașov (01 martie 2013);
 • Conferința de lansare a proiectului "Suport pentru punerea în aplicare a unei strategii generale în sectorul de transport și infrastructură" - București (05 martie 2013);
 • În data de 20 martie 2013 a avut loc o întâlnire între Presedintele A.O.A. "PRO INVEST" și Directorul General al A.P.D.R.P. Domnul George TURTOI cu privire la parteneriatul dintre cele două entități în ceea ce privește organizarea a două evenimente de informare în anul 2013 (Brașov – iunie 2013 și Constanța – septembrie 2013) cât și la modalitatea de simplificare a procedurilor de implementare a proiectelor pentru ciclul 2014-2020;
 • În data de 29 martie 2013 a avut loc Adunarea Generală Anuală Ordinară care s-a desfășurat în cadrul Complexului Turistic TOPAZ Brașov-Dâmbul Morii. Au fost dezbătute și aprobate Raportul de activitate, Bilanțul contabil și Raportul Cenzorului aferente anului 2012, respectiv Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de activități pentru anul 2013. Au fost primiți noi membri și în secțiunea a doua au avut loc prezentări de oportunității de finanțare pentru IMM-uri susținute de către reprezentanții RAIFFEISEN BANK (www.raiffeisenpremium.ro), O.T.I.M.M.C. Brașov și DELOITTE România (Programele ETP și EUG). Întâlnirea s-a finalizat cu un cocktail;
 • Participare la Masa Rotundă "Agenda România – Brașov" organizată de către Romanian Business Leaders – Brașov (4 aprilie 2013);
 • Conferinţa finală a subproiectului EAST_INNO_TRANSFER (Supporting Innovation and Fostering Knowledge Transfer in the New EU Member States) pe tema "Instrumente eficiente pentru dezvoltarea economică locală: IMM-uri inovative, Cercetarea & Dezvoltarea & Inovarea, Transferul tehnologic" organizată de către OTIMMC – Brașov (9 aprilie 2013);
 • A fost semnat Protocolul de colaborare cu C.E.C.C.A.R. – Filiala Brașov (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) în vederea cooperării privind dezvoltarea mediului de afaceri și organizarea de evenimente în parteneriat cu impact asupra membrilor celor doua organizații și nu numai – Brașov (aprilie 2013);
 • Participare la sondajul de opinie cu privire la modul în care s-a implementat Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, sondaj realizat de către Compania Deloitte Consultanță și în care au fost propuse măsuri concrete pentru eficientizarea accesării, implementării proiectelor și absorbției fondurilor europene în ciclul 2014-2020 – Brașov (20 aprilie 2013);
 • Au avut loc întâlniri de lucru în vederea organizării conferințelor regionale din anul 2013 – București (19-26 aprilie 2013);
 • Participare la Conferința "Impactul organizării de tip cluster în dezvoltarea performanțelor întreprinderilor" – Brașov (16 aprilie 2013);
 • Participarea la a 2-a ediție a Târgului Internațional de Investiții "ÎMPREUNĂ RECONSTRUIM ROMÂNIA" – București (28 - 30 mai 2013);
 • Participarea la Forumul „România după criză: Prognoze economice. Piața de capital. Accesarea fondurilor europene" – București (12-13 septembrie 2013);
 • Au avut loc consultări cu miniștrii economiei, ai IMM-urilor, ai Fondurilor Europene, energiei și dezvoltării regionale cu privire la simplificarea accesării și absorbției Fondurilor Europene în cadrul ciclului financiar 2014-2020 – București, Sibiu, Alba-Iulia și Brașov (perioada septembrie – noiembrie 2013);
 • Asociația Oamenilor de Afaceri "PRO INVEST" în colaborare cu Cabinetul de Business a organizat prima ediție a FORUMULUI PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR, care a reunit 9 speakeri de top din domeniul finanțării nerambursabile, a garantării creditelor pentru investiții, soluții IT, resurse umane, marketing-vânzări, marketing online. La eveniment au participat peste 100 de antreprenori din Regiunea CENTRU și a fost reflectat în mass-media locală și regională – Brașov (25 octombrie 2013);
 • Participarea la Conferința "Succesul investiției finanțate cu fonduri europene" organizată de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit – APDRP – București (30 octombrie 2013);
 • Participarea la Forumul "FONDURILE EUROPENE 2014-2020. ROMÂNIA: o nouă abordare" organizat de către Revista ECONOMISTUL, AGER, ASPES, Primăria Municipiului București și Ministerul Fondurilor Europene – București, Aula Magna a ASE (21 noiembrie 2013). La întâlnirea cu reprezentanții mediului de afaceri și ai celui academic, a fost susținută de către A.O.A. "PRO INVEST" o intervenție cu privire la modalitățile de simplificare a documentațiilor de accesare respectiv de implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene și guvernamentale, cât și scurtarea perioadei de decontare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor, prezentare apreciată ca fiind deosebit de utilă ca instrument de lucru de către Ministrul Fondurilor Europene Eugen TEODOROVICI, participant la întâlnire. După desfășurarea evenimentului, conținutul prezentări a devenit document oficial în cadrul corespondenței purtate de către A.O.A. "PRO INVEST" cu Ministerul Fondurilor Europene respectiv cu Ministerul Economiei – Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri și Turism;
 • Participare la Gala "Acționăm Responsabil!", organizată de JCI România – București (5 decembrie 2013).