Consiliul Director

CONSILIUL DIRECTOR al Asociației Oamenilor de Afaceri ”PRO INVEST” rezultat în urma votului secret direct din cadrul Adunării Generale Anuale Ordinare din decembrie 2017 pentru un mandat de 2 (doi) ani, are următoarea componență:

Camelia COȘESCU
Secretar General

Adriana IANCOVICI
Vicepreședinte

Simona VEȚELEANU
Vicepreședinte

Vlad Mihai FILIMON
Vicepreședinte