Asociaţia Oamenilor de Afaceri ”PRO INVEST” pune la dispoziţia membrilor săi următoarele servicii :

 • Consultanță juridică
 • Cursuri de perfecționare pentru top management(Management Strategic, Managementul Resurselor Umane, Marketing si Vânzari, Managementul Calităţii, Management Financiar, Calculaţia Costurilor, Întocmirea Planului de Afaceri, Tehnici de negociere şi comunicare, Managementul Proiectelor, Moderatori profesionişti, Comunicare şi relaţia cu mass-media etc)
 • Consultanță financiar-fiscală
 • Consultanță în afaceri și în finanțarea afacerii(fonduri rambursabile şi nerambursabile - credite bancare, Fonduri Europene etc)
 • Elaborarea proiectelor de finanțare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile
 • Întocmirea documentațiilor necesare accesării creditelor rambursabile
 • Obținerea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcție
 • Recrutarea forței de muncă
 • Activități de lobby și advocacy
 • Promovarea afacerii în cadrul asociației
 • Diseminarea informațiilor legate de oportunitățile de finanțare și sursele active în anul financiar de referință
 • Organizarea de misiuni economice externe în colaborare cu partenerii asociației

Aceste servicii sunt puse la dispoziţia membrilor asociaţiei atât în mod gratuit cât şi contra-cost, solicitările pentru accesarea unuia sau mai multor servicii realizându-se prin intermediul formularelor tipizate care se pot obţine de la sediul central al asociaţiei sau de pe site-ul asociaţiei la pagina de formulare.